4000-525-585

p3预测霸王福彩4368:高考填志愿指南

直辖 北京 上海 天津 重庆 | 华北 河北 山西 内蒙古 | 华东 山东 江苏 浙江 江西 福建 安徽 | 华中 河南 湖南 湖北

西南 四川 云南 贵州 广西 | 东北 吉林 辽宁 黑龙江 | 西北 陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆 西藏 | 华南 海南 广东 

2018年全国各地高考录取分数线查询
北 京 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批 576 532  555  537

565

543 549 550 495 477 524 484
二批 488 432  468  439 507 495 494 505 495 433 481 435
三批 —— ——     458 466 454 475 416 402 443 396
浙 江 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
综合   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一段 588   626 605 621 597 619 617 606 593 571 550
二段 490   —— —— —— —— —— ——
三段 344   —— —— —— —— —— ——
甘 肃 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

502

483 505 460 543 516 503 489 533 517 504 501
二批 456 436 458 408  499 459 451 430 485 462 458 448
三批 380 370 383 337
上 海 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
分数线   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
自主招生控制分数线

502

  402  402 444 423 448 405 438 423 468 462
本科录取控制分数线 401   —— —— 390 351 403 331 379 342 412 393
重 庆 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

524

524

525

492 

555

514 556 520 554 522 564 533
二批 434 428 436 395  507 455 499 462 494 462 504 479
三批 —— ——  —— —— —— 422 457 430 446 429 450 446
天 津 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

436

407 531  521  523 516 533 521 549 530 519 515
二批     401  395  462 439 474 436 489 440 460 429
河 南 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

547

499

516

484 

536

547 519 505 557 540 562 582
二批 436 374 389  342  483 476 465 443 509 481 515 531
三批 —— —— —— —— 425 400 408 359 447 391 460 455
山 东 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

505

435 483  433  579 572 570 554 573 582 570 567
二批 —— —— —— —— 554 547 —— —— —— —— 512 503
广 东 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本科批

443

376

520 

485 

579

560

594

574 589 585 580 568
高分优先投档线 550 500 418  360 534 504 546/498 516/480 545/505 523/484 536 504
三批 —— —— —— —— 483 465 —— —— 445/300 400/300 439 483
湖 北 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

561

512 528 484  535 539 532 527 562 551 547 571
二批 441 375 406  345  495 480 481 463 514 492 507 517
三批 —— —— —— —— 420 400 430 360 468 392 430 410
湖 南 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

569

513 548  505

562

522 557 495 571 520 583 572
二批 526 450 485  424  501 442 502 423 523 451 528 492
三批 486 409 441 383  473/453 406/386 463/435 376/350 470/448 357/335 499 455
河 北 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

559

511 517  485

563

573 561 538 572 564 562 581
二批 441 358 395 326 513 503 511 478 529 509 524 535
三批 —— —— 200  200 415 326 414 324 425 340 441 390
安 徽 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

550

505 515  487 

541

489 540 490 577 544 547 534
二批 486 432 440 413 500 438 498 429 541 478 510 477
三批 —— —— —— —— 469 409 458 387 512 431 487 439
四 川 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

553

546 537 511 551 540 567 562 516 518 533 519
二批 492 458 470 436 500 475 505 492 454 445 473 448
三批 —— —— —— —— 476 446 477 460 427 416 441 416
福 建 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

551

490 489  411  561 506 513 501 557 546 564 573
二批 446 378 380  333  482 408 431 401 466 435 473 460
三批 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
江 苏 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

337

336 333 331  333 345 328 338 341 340 343 345
二批 281 285 281  269  301 312 299 312 311 312 319 320
云 南 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

575

530 555 500

565

525 520 495 520 465 495 465
二批 490 430 465 410 500 445 455 425 460 395 445 380
三批 —— —— —— —— 450 400 405 375 430 370 390 335
黑龙江 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

490

472 481  455

541

529 504 527 526 514 540 551
二批 406 353 400  335  454 414 424 437 449 425 462 465
吉 林 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

542

533 528 507 560 555 510 535 529 515 537 548
二批 432 405 412  379  459 445 401 421 435 412 437 443
三批 316 283 286 260 350 350 318 345 348 338 364 377
辽 宁 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

542

533 532  480 552 526 554 538 563 517 535 520
二批 432 405 428  350  490 450 499 470 506 445 475 452
三批 316 283 —— —— 430 380 445 415 454 388 420 390
陕 西 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

518

474 509 449 

548

503 540 485 556 517 543 540
二批 469 425 457 397  492 452 486 435 497 461 495 488
三批 345 332 334  301  387 342 386 330 377 331 395 368
青 海 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

475

403 463  391 

473

406 435 383 433 401 430 380
二批 424 365 421  356 426 362 382 340 372 355 380 331
三批 377 334 382 328 344 310 320 318 342 300
山 西 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

546

516 518 481 526 534

507

493 539 530 543 570
二批 476 432 452 400  478 462 459 441 492 476 496 518
江 西 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

568

527 533 503  524 526 530 500 570 547 532 531
二批 496 447 458 422 479 471 480 460 523 486 484 474
三批 —— —— —— —— 450 438 440 400 452 378 413 343
贵 州 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

575

484 545 456 569 484 522 449 539 470 516 448
二批 477 379 453 361 489 382 446 360 461 390 446 376
内蒙古 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

501

478 472 466

525

501 474 482 492 469 486 482
二批 399 336 375 328 455 388 409 399 429 390 430 409
二批C —— —— —— —— 404 336 357 322 367 314 373 340
海 南 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本科A批

579

539 578 539  666 606 667 608 668 614 671 615
自主招生 655 602 —— —— 590 542 590 541 591 545 595 548
广 西 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

547

513 535 473

550

520 541 510 544 528 519 506
二批 403 345 387 318 463 407 467 413 473 444 456 424
三批 —— —— 404 326 395 310 409 332 396 334
宁 夏 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批

528

463 519 439

517

473 484 455 489 440 500 486
二批 498 432 487 408 486 440 450 417 453 401 463 444
三批 418 352 407  328 370 320 350 300 350 300 365 345
西 藏 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
重点本科汉族

460
 

445 441
 
426
少340
汉500
少280
汉460
少310
汉480
少290
汉470
520 465 485 450
普通本科汉族 355
335
356 316 少285
汉355
少230
汉310
少265
汉335
少235
汉315
460 395 350 315
三批 —— —— —— —— —— —— 430 370 —— ——
新 疆 2018年 [详细] 2017年 [详细] 2016年 [详细] 2015年 [详细] 2014年 [详细] 2013年 [详细]
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
一批(汉语言)

500

467 486 437 汉516 汉475 —— —— 493 445 504 473
二批(汉语言) 372 341 375  333  汉446 汉405 —— —— 426 390 433 407
三批 —— —— —— —— 汉389 汉360 —— —— 360 345 370 360
 • 茶马古道:征服世界屋脊的文化之脉 2019-04-23
 • 司法责任制改革:追责保护相统一 给司法人员“定心丸” 2019-04-19
 • 佐佐木希剪短发一样美!滨崎步是真的瘦了? 2019-04-19
 • 杜天皓520甜蜜来袭 粉丝舔屏福利多 2019-04-17
 • 三大运营商9月1日起 取消手机国内漫游费  br 2019-04-15
 • 21岁女子沙井村帮男友取"包裹" 没想到刚拿到手就被抓了男友包裹-西安新闻 2019-04-13
 • 中国天眼 志在高远(砥砺奋进的五年·重大工程巡礼) 2019-04-12
 • 【中国梦·实践者】李芳:用生命完成的“最后一课” 2019-04-12
 • 女性之声——全国妇联 2019-04-11
 • 皮齐:全队状态不好失利情理之中 下场必须改变战术 2019-04-08
 • ISIS再次针对世界杯:爆射巴萨假人疑威胁梅西 2019-04-08
 • 阿旺康复出院 回捐1万元爱心款 2019-03-31
 • 全国楼市政策一览 ——凤凰网房产北京 2019-03-29
 • 长篇小说《山本》首发 著名作家贾平凹依然战战兢兢  2019-03-27
 • 两队防守均是薄弱环节 进攻快VS球风猛谁占优? 2019-03-27
 • 946| 142| 913| 21| 617| 40| 169| 361| 62| 102|